>

Välkomna till EXKURSION.SE
Vi anordnar bra fortbildning i form av roliga och intressanta studiebesök och föredrag, främst för "offentliga sektorn".

Förutom att lära sig en hel del erbjuder en studieresa bra möjligheter att diskutera, ref-lektera och inte minst få nya idéer. Ibland behöver man få komma ut och få nya perspektiv.

Vår ambition är att du som deltagare får en
dag fylld av spännande intryck och ny kun-
skap i en bekväm buss med god mat och fika
samt får ett bra material med dig hem.
"VAKTIS"-BUSSEN 2019
Målgrupp:
För dig som på något sätt arbetar med fas-tighetsskötsel. t.ex. vaktmästare och fastig-hetsskötare, mm.

När:
Fredag 26/4, start Sthlm C kl. 08.45
Sista anm. dag torsdag 18/4

Innehåll:
Drift och underhåll av Friends arena, produk-
tion av lås och säkerhetsprodukter på Assa Abbloy, mm.
(Länk till inbjudan)
SPRÅKLÄRARRESAN 2019
Målgrupp:
Språklärare oavsett för vilka åldrar man undervisar.

När:
v.44

Innehåll:
Författarmuseum
Språkforskning
Språket som verktyg i näringslivet


(Länk till inbjudan inom kort)

>STARTSIDA

ANMÄLA SIG

VILLKOR

MATERIAL

OM OSS

KONTAKT
ZOOLOGI-RESAN
Målgrupp:
Pedagoger i förskola, lågstadiet samt fritids-verksamhet.

När:
Måndag 19/8, start Sthlm C kl. 09.00
Sista anm. dag 20/6

Innehåll:
Man deltar i par (2 eller fler), förutom att lära
sig själv är tanken att man spelar in (video)
material för att t.ex. fortbilda kollegor och
att ha som läromedel. Material delas ut.
(Länk till inbjudan inom kort)
01001001 01010100 -BUSSEN (ascii)
Målgrupp:
Personal inom it-drift, utveckling, support mm. Resan är givande oavsett "nivå".

När:
Hösten 2019

Innehåll:

-- Under utveckling --

 
Genomförda studieresor
+ Detonationer, spännande program på För-
svarets Forskningsinstitut

+ Studiedag pedagoger hem- & konsument-
kunskap (samt arbete med måltidsproduktion)

+ Studiedag för de i Skåne som undervisar
inom teknik/naturvetenskap

+ SO-dag i Uppsala

+ I luften i Östergötaland.

(Läs mer här).