>

Anmälan

Anmälan görs genom e-post till kontakt[at]exkursion.se (ersätt [at] med @).

I anmälan anges; namn, vilken utbildning som avses (och datum och ort),
e-post, skola/enhet, mobiltele för den eller de som ska delta samt fakturaadress.

Ange också om det finns några förbehåll rörande kost, t.ex. allergi. Vi kan
endast ta emot anmälan om den anmälde accepterar att vi för administrativa
ändamål (så som fakturering och utbildningens organiserande) lagrar uppgifterna
i anmälan, i enlighet med GDPR.  (SE MER OM GDPR UNDER "VILLKOR").

"Sista anmälningsdag" är cirka en vecka innan utbildningsdagen. Deltagarplats
bekräftas som senast på ”sista anmälningsdag”. Vi bekräftar till den anmäldes
e-postadress att vi fått anmälan. Deltagarplatserna fördelas i den ordning
anmälningarna kommer in, vi kan inte garantera plats.


STARTSIDA

>ANMÄLA SIG

VILLKOR

MATERIAL

OM OSS

KONTAKT